Theo Verhaar

Winnaar 1998

Theo Verhaar (Rotterdam, 19 juli 1954 - Rotterdam, 7 augustus 1999), Nederlands dichter.
Verhaar studeerde filosofie in Amsterdam, maar richtte zich uiteindelijk op het schrijven van poëzie. Zijn werk kenmerkt zich door rationele bondigheid, het steeds terugkerend thema van de vergankelijkheid en de ingetogen en uitgebeende stijl.

[unex_ce_button id="content_115l88tk8,column_content_hyc3oh4fn" button_text_color="#ba8748" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="" button_padding="10px 15px 10px 15px" button_border_width="2px" button_border_color="#ba8748" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ba8748" button_border_hover_color="#ba8748" button_link="https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Verhaar" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]LEES VERDER[/ce_button]

Theo Verhaar leest zijn gedicht ʻHet is koudʼ.
VPRO tv-programma Dode Dichters Almanak (2012).