De Anna Blaman Prijs is een literaire prijs die in 1965 werd ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds en in 1966 voor het eerst werd uitgereikt.  

De Anna Blaman Prijs is de bekroning van een waardevol auteurschap in en voor Rotterdam en daarmee de bevordering van het literaire klimaat in Rotterdam e.o. Alleen schrijvers die wonen of werken in de regio Rotterdam of op een andere manier nauw verbonden zijn met de stad, komen in aanmerking voor de prijs. De prijs wordt één keer per drie jaar uitgereikt in het stadhuis van Rotterdam. In 2015 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds de organisatie van de Anna Blaman Prijs overgedragen aan Passionate Bulkboek te Rotterdam.

De Anna Blaman Prijs wordt ondersteund door: